5/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI(เรื่องเล่า)ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องพรรณบุปผา เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
6/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI(เรื่องเล่า)ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
9/2/2558ขอเชิญประชุม How to Success in Risk Management วันที่ 9 ก.พ.58 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องเกษตรฯ เป้าหมาย หน.งาน,หน.หอผู้ป่วย,เวรนิเทศ,แกนนำความเสี่ยงทุกท่าน
10/2/2558ขอเชิญประชุม Sharing VAP Day & Drug Safety วันที่ 10 ก.พ.58 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเกษตรฯ เป้าหมาย หน.งาน,หน.หอผู้ป่วย,แกนนำความเสี่ยง พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
10/2/2558ขอเชิญประชุม Management for Prevent Prevent Pressure ulcer&IAD ณ วันที่10ก.พ.58 เวลา13.00-16.30 น. ณ ห้องเกษตรฯ เป้าหมาย หน.งาน,หน.หอผู้ป่วย,แกนนำความเสี่ยง พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
13/2/2558ขอเชิญประชุม การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง Non-Invasive ณ วันที่13ก.พ.58 เวลา8.30-12.00 น. ณ ห้องเกษตรฯ เป้าหมาย หน.งาน,หน.หอผู้ป่วย,แกนนำความเสี่ยง พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
13/2/2558ขอเชิญประชุมการเขียนAE,การเขียนIncident,ทำอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บจากงาน ณวันที่13ก.พ.58 เวลา13.00-16.00 น.ณห้องเกษตรฯเป้าหมายหน.งาน,หน.หอผู้ป่วย,แกนนำความเสี่ยง,พยาบาล,ผู้สนใจทุกท่าน
16/2/2558ขอเชิญเข้าร่วม การนำเสนอผลงานวิชาการโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2558 วันที่16ก.พ.58 เวลา 8.30-12.00 น.ณ ประชุมเทียม ศูนย์แพทย์ฯ เป้าหมายแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
16/2/2558ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อหมอป่วยเป็นคนไข้ จะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้ป่วยซ้ำและการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ วันที่16ก.พ.58 เวลา13.00-16.30น.ณ ประชุมเทียม ศูนย์แพทย์ฯ เป้าหมายผู้สนใจ
17/2/2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2558 วันที่17ก.พ.58 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ประชุมเทียม ศูนย์แพทย์ฯ เป้าหมายแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
18/2/2558ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสระบุรี ประจำปี 2558 วันที่18ก.พ.58 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ประชุมเทียม ศูนย์แพทย์ฯ เป้าหมายแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน
19/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI,Lean,Healing Environment ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
20/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI,Lean,Healing Environment ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
26/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI,Lean,Healing Environment ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องพรรณบุปผา เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
26/2/2558ขอเชิญประชุม การบริหารจัดการความปวด Practical point วันที่ 26 ก.พ.58 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องเกษตร เป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทุกท่าน
27/2/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI,Lean,Healing Environment ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ก.พ.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
5/3/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI(นวัตกรรม)ครั้งที่ 7 วันที่ 5 มี.ค.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน
6/3/2558ขอเชิญนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI(นวัตกรรม)ครั้งที่ 8 วันที่ 6 มี.ค.58 เวลา 12.00-16.30น. ณ ห้องลดาวัลย์ เป้าหมาย หน.กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้สนใจทุกท่าน

สนใจเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารในองค์กร Tel. 036316555 ต่อ 3112 Fax. 036211624

 

 

 

 
เข้าเว็บไซต์รูปแบบเก่า