13/3/2558ขอเชิญประชุม เรื่อง The Update on Preterm birth Management วันที่ 13 มี.ค58 เวลา 8.30-16.00น. ณ ห้องศิริพานิช เป้าหมาย แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทุกท่าน
25/3/2558ขอเชิญประชุมการจัดการความปวด"Psychiatric aspect of burn patients" วันที่25มี.ค.58เวลา13.00-16.30น. ณ ห้องเกษตร เป้าหมาย แพทย พยาบาล และผู้สนใจทุกท่าน

สนใจเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารในองค์กร Tel. 036316555 ต่อ 3112 Fax. 036211624

 

 

 

 
เข้าเว็บไซต์รูปแบบเก่า