• Saraburi Hospital

อัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค (17ก.ค.61)