ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจหาห้องปฏิบัติการ จำนวน 19 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)