ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหุ่นฝึกการฟังเสียงหัวใจและปอด จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์