ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการหุ่นฝึกการช่วยชีวิตชั้นสูง (ALS)เด็ก พร้อม ชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้