ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการถงบรรจุโลหิตแบบ 3 ถุง ขนาด450 ซีซี ด้วยวิูีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์