ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 50 การทดสอบ