ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

กรอกรหัสด้านล่างก่อนกดส่ง

captcha

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 ตารางวา (เฉพาะส่วนให้บริการ 27 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา) อยู่บนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 1 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล 4 แยกจากถนนพหลโยธิน (ด้านหน้าโรงพยาบาล)

ทิศใต้ จดแม่น้ำป่าสัก

ทิศตะวันออก จดบ้านพักประชาชน

ทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี
เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000

หมายเลขโทรศัพท์ 036343500