ประวัติความเป็นมา


ระลึกถึงงาน "วันจุฬาลงกรณ์"ของชาวจุฬาฯ สระบุรี
บทความโดย : นายแพทย์เสมอ มิ่งวานิช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวียนมาบรรจบ เหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายล้วนระลึกได้เสมอว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระคุณอย่างเหลือล้นต่อประเทศไทย ดังที่ทางส่วนราชการได้นำพระราชประวัติบางส่วนมาพรรณาต่อหน้าพระบรมรูปของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีเสมอมา
ในวาระดังนี้ ชาวนิสิตเก่า "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ในจังหวัดสระบุรีก็ได้จัดงาน "วันจุฬาลงกรณ์" ขึ้นเกือบทุกปีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น
- เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงก่อตั้ง "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ขึ้น
- เพื่อให้ชาวสีชมพูได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์รื่นเริงแลกเปลี่ยนเรื่องราวความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสริมสร้างบรรยากาศให้ระลึกถึงความหลังครั้งก่อนในอดีตกาล
- เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง เป็นต้น
ผู้เขียนเองได้มารับราชการที่โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อต้นปี 2504 พบชาวจุฬาที่เป็นแพทย์
และเภสัชกรอยู่ 6 คน เมื่อไปแนะนำตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด "ขุนสนิทประชากร" ก็เป็นชาวจุฬาฯด้วย ท่านเป็นคุณพ่อของคุณหมอพนม สนิทประชากร ซึ่งขณะนั้นทำงานที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทซึ่งก็มีชาวจุฬาอีก 4-6 คน ชาวจุฬาที่อยู่กันกลุ่มค่อนข้างมากได้แก่วิศวกรและนักบัญชีที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าลาน กลุ่มจบอักษรศาสตร์มีบ้างนำคณะโดยอาจารย์สันทัด เมี้ยนกำเนิด เป็นต้น
22 ตุลาคม 2504 งาน "วันจุฬาลงกรณ์" ของชาวนิสิตเก่าจุฬาจัดขึ้นที่หอประชุม "นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี" โดยท่านขุนสนิทประชากรเป็นประธานจัดงาน ได้เชิญชาวจุฬาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่นจากลพบุรี อยุธยา นครนายก มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งสนุกสนานแน่นห้องประชุมที่ถือว่ากว้างใหญ่สมัยนั้น มีซุ้มอาหารและมีการแสดงต่างๆโดยพวกเรา สนุกกันจนดึกดื่นกว่าจะเลิกลา
ประธานจัดงานและสถานที่จัดงานปีต่อๆมาก็หมุนเวียนกันไป จัดที่สระบุรีบ้าง ลพบุรีบ้าง อยุธยาบ้าง งานขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง จัดภายในโรงพยาบาลสระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรีก็เคย
มีงานที่ลืมไม่ลงงานหนึ่งจัดที่สนามบริเวณโรงงานปูนซีเมนต์ท่าลาน โดยนายช่างกนก พงศ์พิพัฒน์และคณะรับจัด เชิญข้าราชการในจังหวัดมาร่วมด้วย แค่เวทีก็จัดอย่างประทับใจ เวทีกลมหมุนได้ ครั้งหนึ่งวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ตั้งอยู่ เมื่อหยุดแสดงดนตรีลีลาสก็หมุนเองอีกครั้ง ว่างเวทีออกมาเป็นการแสดงต่างๆของชาวจุฬา ฟลอร์ลีลาสกว้างขวางบริเวณหรูหราสดชื่นฯ
ถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชาวจุฬาเป็นประธานจัดงาน มักจัดเป็นงานบอลล์มีลีลาสที่หน้าศาลากลาง เช่นสมัยนายประพจน์ เรขะรุจิ, นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์, นายอารีย์ วงศ์อารียะ, นายสนิท รุจิณรงค์, นายธานี โรจนาลักษณ์ และ นายประกิต เทพชนะ เป็นต้น
ท่านสนิท รุจิณรงค์อยู่สระบุรีนานหน่อย มีกิจกรรมกับชาวจุฬาหลายอย่าง รวมทั้งจัดแข่งขันกอล์ฟ "จุฬาฯสระบุรี"อีกด้วย รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัด ในระดับอุดมศึกษาเคยมอบให้กับนิสิตจุฬาฯที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระบุรี เป็นรายบุคคลจนจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว นอกจากนี้ชมรมจุฬาสระบุรีเคยมอบเงินช่วยเหลือสังคมร่วมกับทางจังหวัด ร่วมกับทุนจุฬาสงเคราะห์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ในสมัยท่านประยูร พรหมพันธุ์ ได้เริ่มจัดงานที่ห้องบอลรูมภัตตาคารเกี่ยวอัน โดยไม่ต้องเกรงต่อฟ้าฝน ท่านสืบ รอดประเสริฐ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี), คุณหมอพนม สนิทประชากร, นายช่างจักราวุธ นิตยสุทธิ, นายเทอดศักดิ์ จันทร์สระแก้ว ก็ได้รับเป็นประธานจัดงานกันต่อๆมา
ปี พ.ศ. 2543 ชมรมจุฬาสระบุรีจัดแข่งแรลลี่การกุศลหาทุนเพิ่มเติม มีรถเข้าร่วม 60 กว่าคันมุ่งสู่เขื่อนปาสักชลสิทธ์ แม้จะผจญน้ำท่วมถนนบางตอนยิ่งเพิ่มความตื่นเต้น ตอนกลางคืนมาร่วมงานรื่นเริงได้ของชำรวยติดมือหอบกันพะรุงพะรังกลับบ้าน
ปี พ.ศ. 2544 นายแพทย์เทียม อังสาชน(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี)และคณะรับจัดงาน บอกว่างานเล็กๆไม่ งานใหญ่ๆคึกคักๆไฮเทคถึงจะทำ สนุกสนานกันเต็มที่ คุณสมศักดิ์ อัตถสัมปุณณะ(เลขานุการชมรมฯ)บอกว่าผมไม่เคยอยู่งานจุฬาจนเลิกเลย ปีนี้มันจริงๆ รางวัลใหญ่ตู้เย็น 5 คิวโดยหมอสมาน( นสพ.สมาน ทะสังขา)แห่งกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองเป็นผู้จัดหาให้ ผู้จับรางวัลได้คือนายช่างจักราวุธ นิตยสุทธิ แต่ไม่ได้ตู้เย็นไปบ้านหรอกเพราะบริจาคต่อให้โรงพยาบาลสระบุรีไป
ปีนี้เพียงเห็นคณะจัดงานก็หนาวแล้ว นายช่างสมเกียรติ พันธ์อนุกูล แห่งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง หัวหน้าใหญ่ เตรียมงานกันอย่างจริงจังครบถ้วนกระบวนความ ทำเสื้อยืด "ตราพระเกี้ยว"จำหน่ายแค่ตัวละ 200 บาท มาดูความยิ่งใหญ่ของงาน มาฟังดนตรี "CU BAND" กันให้พร้อมหน้าชาวสีชมพู ในวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ที่ภัตตาคารเกี่ยวอันครับอนุทินสระบุรีสีชมพู
บันทึกอนุทินโดย นายแพทย์พนม สนิทประชากร

2538 เป็นปีที่ผมได้รับมอบให้เป็นประธานของชมรมของเราได้จัดงานชมรมขึ้นที่โรงแรมเกี่ยวอัน ด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานในปีก่อนๆ มาช่วยระดมแรงกายและแรงใจให้งานสำเร็จไปด้วยดี
2539 นายช่างจักราวุธ นิตยสุทธิ ได้รับมอบหมายจากชาวชมรมของเราให้เป็นประธานจัดงาน ณ ห้องบอลรูมโรงแรมเกี่ยวอัน จำได้ว่าเป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ได้รับความร่วมมือรวมใจจากพวกเราเป็นอย่างดี ได้มีการจัดทำเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวมีตราพระเกี้ยวอยู่ตรงกลางอก จำหน่ายตัวละ 300 บาท แต่จำหน่ายได้ไม่หมดและเราตั้งเป้าเรียกผู้มาร่วมงานสูงไปหน่อย จึงทำให้ขาดทุนไปหลายหมื่น เพราะส่วนที่เหลือเสื้อก็ต้องฝากไว้ที่ทวีกิจ
2540 ได้ท่านประยูร พรหมพันธ์ ท่านผู้ว่าราชการและท่านรองผู้ว่าธเนศ สนับสนุนให้มีการจัดงานที่ค่อนข้างจะใหญ่และได้รับการสนับสนุนของรางวัลมากมาย เมื่อท่านย้ายไปก็ได้จัดงานอำลาอาลัยแก่ท่านและมอบของที่ระลึกแก่ท่านด้วย
2541 คุณเทอดศักดิ์ จันทร์สระแก้ว จากปูนนกอินทรีย์ อาสามาเป็นประธานจัดงานให้ โดยดึงทีมงานจากบริษัทปูนนครหลวงมาร่วมงานและเป็นเจ้าภาพ
2542 นอกจากผมได้ปฏิบัติหน้าที่จัดงานประจำปีแล้ว พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสกับชมรมจุฬาฯส่วนกลางซึ่งมีดร.บุญรอด บิณฑสันต์เป็นหัวหน้าทีมมาจัดชมรมจุฬาสัญจร และเข้าไปผูกพันกับส่วนกลางตั้งแต่นั้นมา
2543 เป็นปีที่เราจัดการแข่งแรลลี่การกุศล เพื่อหาทุนเข้าสมทบกองทุนเราซึ่งร่อยหรอลงไปมาก งานสนุกมากเปิดโอกาสให้แข่งขันที่ราคาถูก แถมเลี้ยงอาหารค่ำร่วมกัน เพื่อนจุฬาที่ไปร่วมแข่งแรลลี่ที่มีผู้ร่วมคือ 60 กว่าคัน แม้จะมีน้ำท่วมเป็นอุปสรรคบ้าง แต่ทุกคนก็สนุกสนาน
2544 คุณหมอเทียม อังสาชนและชมรมจุฬาโรงพยาบาลสระบุรี ได้อุทิศแรงกายจัดงานที่สนุกสนานและทำรายชื่อชาวจุฬาบรรจุใส่ในแผ่นดิสก์แจกในงาน พวกเราเริ่มแนวคิดที่จะมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ปลูกต้นจามจุรีในบริเวณที่จะเป็นวิทยาเขตของจุฬาฯในอนาคต ณ บริเวณเส้นทางแยกจากถนนมิตรภาพ คือถนนจากแก่งคอยไปอำเภอวิหารแดงรายนามท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกับการจัดงาน "วันจุฬาลงกรณ์สระบุรี"
บันทึกโดยคุณสมศักดิ์ อัตถสัมปุณณะ

- ท่านสนิท รุจิณรงค์ ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานชมรมฯจัดงานบอลล์หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- ท่านโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯจัดงานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯจัดงานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- ท่านสนิท รุจิณรงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯจัดงานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- ท่านประกิต เทพชนะ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯจัดงานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- ท่านประยูร พรหมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯจัดงานโรงแรมเกี่ยวอัน
- ท่านสืบ รอดประเสริฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯจัดงานที่โรงแรมเกี่ยวอัน
- ท่านพนม สนิทประชากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียลจัดงานที่โรงแรมเกี่ยวอัน
บางปีหากชาวจุฬาฯไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มักจะจัดงานเป็นการภายในที่โรงแรมเกี่ยวอันเป็นประจำ
สถานที่จัดงาน ถ้าจัดหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี มักจะจัดเป็นงานบอลล์มีลีลาศเต้นรำ ขายบัตรการกุศลด้วย หากจัดที่โรงแรมเกี่ยวอันมักจะเป็นงานภายในของชาวจุฬาฯเฉพาะ บางโอกาสเคยจัดที่หอประชุมค่ายอดิศร โรงงานปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวง โรงพยาบาลสระบุรี สลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
รายได้จากการจัดงานหักค่าใช้จ่ายแล้ว ปีใดมีเงินเหลือมากจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เคยมอบให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระบุรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นรายบุคคล จนจบระดับปริญญาตรีมาแล้ว
นอกจากนี้ชมรมฯเคยมอบเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย บางโอกาสที่เอื้ออำนวย และเป็นประจำทุกปีทางชมรมฯจะร่วมบริจาคเงินให้กับทุนจุฬาสงเคราะห์ และกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่ร้องขอรูปแบบการจัดงานวันจุฬาลงกรณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน
เล่าความโดย แพทย์หญิงพูนศรี มิ่งวานิช

ในประสบการณ์ที่อยู่จังหวัดนี้มา 45 ปี พอจะเล่าสู่ให้ฟังกันได้ว่า เมื่อตอนต้นๆซึ่งคงจะอยู่ราว พ.ศ. 2505 เนื่องจากในแต่ละจังหวัดยังไม่มีชาวจุฬามากมายนัก แทบจะนับตัวกันได้ จึงได้จัดให้มีการสังสรรค์รวมกันระหว่างชาวจุฬาของอยุธยา, ลพบุรีและสระบุรี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปี แต่หลังจากนั้นไม่ถึง 10 ปีก็ต่างคนต่างจัด
เมื่อมีการจัดงานของจังหวัดสระบุรี รูปแบบของการจัดงานในสมัยต้นๆ ส่วนใหญ่หรือแทบทุกปีก็ว่าได้จะจัดเป็นงานบอลล์มีดนตรีมีลีลาศ มีการนำวงดนตรีวงใหญ่มาจากกรุงเทพฯ เช่น สุนทราภรณ์, คีตะวัฒน์ และโต้โผใหญ่ในการจัดงานก็หนีไม่พ้นสองหน่วยงาน คือ โรงพยาบาลและโรงปูนซีเมนต์ไทยตราช้าง เพราะมีชาวจุฬามากหน่อย และปีไหนถ้าบริษัทปูนที่ท่าหลวงเป็นเจ้าภาพจะจัดค่อนข้างใหญ่และน่าประทับใจมาก มีอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าจัดบริเวณสนามหน้าบ้านเรือนรับรองที่เก่า ซึ่งปัจจุบันคงไม่มีแล้ว บรรดานายช่างท่าหลวงจัดเวทีลีลาศแบบหมุนได้ด้วย คือมีวงดนตรีสองวง สลับกันเล่นหมุนเวทีกันเลย น่าประทับใจมาก การแต่งกายก็เต็มที่ สุภาพสตรีก็เล่นชุดราตรีมีทั้งสั้นและยาว (แต่ไม่มีสายเดี่ยวโชว์สะดือนะ)
การจัดงานถ้าปีไหนท่านผู้ว่าราชการเป็นเจ้าภาพ ก็จะจัดแบบขายโต๊ะหาเงินเข้าชมรมเพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ส่วนใหญ่ก็จะจัดบริเวณสนามหน้าศาลากลาง นอกจากจะมีลีลาศ รำวง แล้วยังมีการประกวดขวัญใจจุฬา ก็มีการเขียนด้วยลูกโป่ง เป็นที่สนุกสนานครึกครื้นดี
ต่อมาภายหลัง เมื่อมีสโมสรนายทหารค่ายอดิศร ก็ได้ขอเข้าจัดงานหลายครั้ง และเมื่อโรงแรมเกี่ยวอันมีสถานที่เลี้ยงอาหารกว้างขวางขึ้น ก็ได้จัดที่นี่เกือบเป็นประจำมาหลายปี เพราะไม่ต้องเสี่ยงกับการยกโต๊ะหนีฝนระหว่างงาน
รูปแบบจัดงานแบบงานบอลล์จัดติดต่อกันมาเรื่อยๆ จนหลังๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เฒ่าที่อยู่ค้างจังหวัดอยู่นานจนชักล้า อีกอย่างภาระในการขายโต๊ะก็ตกหนักอยู่กับท่านผู้จัดอีกหลายคนมาก มีอยู่ปีหนึ่งซักราว 6-7 ปีได้ ก็คิดกันว่าจัดแบบสังสรรค์กันเอง เอาเงินลงขันมากินกัน คุยพบปะสนุกสนานกันเอง ระหว่างชาวจุฬาครอบครัวและเพื่อนที่รู้ใจของชาวจุฬา ก็ได้รับความสำเร็จพอสมควร
"งานวันจุฬาลงกรณ์" สระบุรี นับได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นประเพณีที่ดีงามและสืบทอดมาหลายทศวรรษ จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อพวกเราชาวจุฬาฯสระบุรี และในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ประโยชน์ต่อสังคมอันเป็นเป้าหมายหลักสมควรที่ชาวจุฬาฯสระบุรีทุกท่านจะสืบทอดตลอดไป