อ่านสมุดเยี่ยมชม

ชื่อ ข้อความ
ตามหาเพื่อน เขียนเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2548 เวลา 22:59 น.
ทราบข่าวว่าเพื่อนทำงานอยู่ที่ รพ.สระบุรีแต่ไม่ทราบว่าอยู่แผนกไหน ใครทราบช่วยบอกด้วย ชื่อคุณ สกุลตลา อู่วิจิตร (สกุลเดิม) ขอบคุณครับ แล้วจะเข้ามาเยี่ยมใหม่
4664 สบ.
คนขี้โรค เขียนเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2548 เวลา 11:32 น.
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีที่นับถือ
ดิฉันเป็นผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรีบ่อย แทบเรียกได้ว่าบ่อยมากๆ โดยเฉพาะก่อนที่จะย้ายโรงพยาบาลในประกันสังคม ซึ่งตั้งแต่แรกดิฉันเลือกที่นี่ไว้
แต่ด้วยมีเหตุบางประการจึงต้องย้ายไปที่อื่น
แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังคงต้องได้รับการรักษาที่นี่ควบคู่ไปด้วยโดยเป็นคนไข้ที่แผนกศัลยกรรม
รู้สึกประทับใจ...กับทีมห้องตรวจศัลยกรรม รวมทั้งบรรยากาศด้วย..อยากเรียนท่านผู้อำนวยการว่า คุณหมอท่านหนึ่งที่ดิฉันรับการรักษามาโดยตลอด และยังคงต้องรับการรักษาต่อไปในช่วงที่ดิฉันมีชีวิตอยู่
"นายแพทย์ภูริบันน์" คือแพทย์ที่ถือได้ว่าเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ท่านมีน้ำใจ..มีความโอบอ้อม อารี มาก..ไม่ว่าเวลาใดท่านสามารถช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
แต่ตึกที่เรียกว่า สม 4 ดิฉันก็ต้องไปพักอยู่เสมอ พบว่าพยาบาล และผู้ช่วยทุกท่าน...มีน้ำใจ
ยกเว้น "คุณชุลี" ที่พูดจาไม่เพราะ..ดุ..และยังคงมีอีกหลายอย่างที่ยังขาดค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คนขี้โรค เขียนเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2548 เวลา 11:31 น.
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีที่นับถือ
ดิฉันเป็นผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรีบ่อย แทบเรียกได้ว่าบ่อยมากๆ โดยเฉพาะก่อนที่จะย้ายโรงพยาบาลในประกันสังคม ซึ่งตั้งแต่แรกดิฉันเลือกที่นี่ไว้
แต่ด้วยมีเหตุบางประการจึงต้องย้ายไปที่อื่น
แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังคงต้องได้รับการรักษาที่นี่ควบคู่ไปด้วยโดยเป็นคนไข้ที่แผนกศัลยกรรม
รู้สึกประทับใจ...กับทีมห้องตรวจศัลยกรรม รวมทั้งบรรยากาศด้วย..อยากเรียนท่านผู้อำนวยการว่า คุณหมอท่านหนึ่งที่ดิฉันรับการรักษามาโดยตลอด และยังคงต้องรับการรักษาต่อไปในช่วงที่ดิฉันมีชีวิตอยู่
"นายแพทย์ภูริบันน์" คือแพทย์ที่ถือได้ว่าเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ท่านมีน้ำใจ..มีความโอบอ้อม อารี มาก..ไม่ว่าเวลาใดท่านสามารถช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
ขอบคุณค่ะ
มนตรี มหาชนะชัย เขียนเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2548 เวลา 08:21 น.
หมอสมบัติ จุลเฟื่อง
หมอที่ตรวจผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับสมอง
สุภาพเรียบร้อย มนุษยสัมพันธ์ดี
ให้ความรู้เรื่องการรักษาเข้าใจง่ายดี
อยากให้เป็นต้วอย่าง
หมอคนอื่นๆอย่างตาร้อนคนที่เขาทำตัวดีละ
ญาติผู่ป่วย
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เขียนเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2548 เวลา 13:10 น.
ประกาศโรงพยาบาลสระบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
-เพศชาย/หญิง
-อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
-วุฒิปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
-ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี
-ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2548 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2548
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
-วุฒิการศึกา (พร้อมฉบับจริง)
-รูปถ่ายหน้าตรงขนาค 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
-สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 12 กันยายน 2548
-จะทำการสอบคัคเลือกในวันที่ 14 กันยายน 2548
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 16 กันยายน 2548
วรัญชัย เขียนเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2548 เวลา 10:49 น.
30 บาท บริการตรวจร่างกายได้หรือเปล่า
เห็นโฆษณาในทีวี
รพ.สระบุรี เริ่มได้เมื่อไร
ใครรู้ตอบที
คนสระบุรี เขียนเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2548 เวลา 21:08 น.
น้องตุ๊กน่ารักที่สุดในโลกเลยแต่ขี้งอนนะ ( สมบัติ )
ลัดดา เขียนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2548 เวลา 08:48 น.
ข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้บริการของ รพ.สระบุรี มีการปรับปรุงอาณาบริเวณ สถานที่สะอาด โดยเฉพาะแผนกเด็ก
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดี จนข้าพเจ้าอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ใน รพ. แล้วค่ะ แต่ไม่ทราบจะไปติดต่อทางไหนดี
พูดแทนตาสีตาสาถึงหมอ เขียนเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2548 เวลา 04:48 น.
อยากทราบว่าเมื่อไหร่ หมอๆทั้งหลายจะปรับปรุงตนเองทั้งการพูดจา การมาล่าช้าและยังตรวจไม่ละเอียด ถามมากก็ว่า ตาสีตาสายกมือไหว้ป้อยๆ มาคอยนาน บางคนขึ้นรถมาเพื่อหวังจะมาหาหมอเก่งๆ ขายนาขายไร่มารักษาดั้นด้นข้นรถโดยสารมา กว่าจะตรวจเสร็จก็ค่ำ ไม่มีรถกลับ ต้องนอนตากยุงแกก็ทน พยาบาลก็รับหน้าไปว่าหมอตรวจคนไข้ใน รู้ว่าตรวจคนไข้ในก่อนเวรคุณตรวจคนไข้นอกทำไมไม่มาแต่เช้า นึกถึงคนที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดรอตรวจบ้างสิ หรือสบาย อยู่ดีกินดีจนเคย ฝากท่าน ผอ.เทียมไว้ด้วย นี่หรือโรงพยาบาลคุณภาพ วันหนึ่ง ผู้ตรวจคุณภาพมาบังเอิญถามคนไข้แล้วได้รับคำตอบจากใจเค้า ท่านจะแย่ โปรดกรุณาและมีความสงสารกันหน่อยแพทย์อายุรกรรมไม่เท่าไหร่ แพทย์ศัลยกรรมขอเตือนไว้ และฝากชมเชยหมอบัณฑิต บริการดีพูดเพราะใส่ใจจะถามคนไข้ สนใจทุกเรื่องแม้ยังเด็กประสบการณ์น้อยแต่ขยันมาก เคยรับบริการแล้วชอบ
จนท. รพ.สระบุรี เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2548 เวลา 13:07 น.
เรียนท่านผู้เข้ามาเขียนสมุดเยี่ยมชมทุกท่านทราบ....รพ.สระบุรีขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม Web รพ.สระบุรี....คณะผู้จัดทำ Web ได้จัดทำกระดานข่าวที่แยกเป็นหมวดหมู่ไว้สำหรับบริการทุกท่านและเจ้าหน้าที่ รพ.ผู้เกี่ยวข้องสามารถตอบในแต่ละประเด็นที่ท่านเขียนในกระดานข่าวได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นนั้นๆ....ในส่วนสมุดเยี่ยมเป้นการเีขียนเยี่ยมไว้ซึ่งพวกเราได้เข้ามาอ่านและนำทุกประเด็นไปบริหาร จัดการเท่าที่ข้อมูลทุกท่านให้ไว้แ่ต่ไม่ได้เขียนตอบเพราะไม่สามารถตอบได้ในแต่ละประเด็น(เนื่องจากออกแบบไว้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว)....ขอเรียนทุกท่านว่าถ้ามีข้อมูล ข้อเสนอแนะและต้องการการตอบในประเด้นนั้นๆขอความกรูณาเขียนในหมวดกระดานข่าวด้วยอีกช่องทางหนึ่งและให้ข้อมุลในการใช้บริการที่มีรายละเอียดจะทำให้ผุ้เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่มีประดยชนืของท่านมาบริหารจัดการได้รวดเร้วมากขึ้น.....รพ.สระบุรีรู้สึกเป้นเกียรติ์อย่างยิ่งที่ท่านเข้ามาแวะชม Web ของเรา....ช่องทางการรับข้อมูลบริการของ รพ.สระบุรีมีดังนี้ค่ะ
1.ทางโทรศัพท์ 036-211008, 316555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
2.ทางจดหมาย ส่ง ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
3.ทาง E-mail = director@srbr.in.th
4.ทางกระดานข่าวใน Web www.srbr.in.th
5.ด้วยตัวทุกท่านโดยประสานงานที่งานประชาสัมพันธ์หรือสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.สระบุรี
ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ
2.
ฝากแฟนผมด้วย เขียนเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2548 เวลา 08:19 น.
ก็เป็นแค่คนที่แอบชื่นชม โทรมาไม่ได้ ไม่กล้าโทรมา ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง อย่าห่วงแต่ทำงานจนลืมสุขภาพตัวเองนะครับ
วรัญชัย เขียนเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2548 เวลา 11:34 น.
ผมเฝ้าดูสมุดเยี่ยมมานานแล้ว
เวลามีคนเขียนเข้ามา บางคนก็บ่น บางคนก็ออกความเห็น
บางคนก็ถามมา แต่ไม่มีใครตอบ
ถามว่าทำไม่ไม่มีใครตอบ
ท่าน ผอ. น่าจะกำหนดให้ รอง ผอ.ที่เกี่ยวข้องหรือ
หน.พยาบาล หรือ หน.ส่วนฯ เป็นคนตอบ
อย่าปล่อยให้ประชาชนเขาผิดหวัง
ฝากแฟนผมด้วย เขียนเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2548 เวลา 18:01 น.
คุณ ตู่ ห้องผ่าตัด สบายดีไหมครับ คิดถึงและเป็นห่วงจังเลย
คนสระบุรี เขียนเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2548 เวลา 09:24 น.
เรียน ผอ.รพ.สระบุรี
ผมใช้บริการ รพ.สระบุรีมานานแล้วครับ มีการปรับปรุงทัศนียภาพดีมาก แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีคนมาใช้บริการมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจโรคต่างๆ
ต้องนั่งรอหมอตรวจเป็นวันๆ โดยเฉพาะคนที่มาจาก
ต่างจังหวัดไกล ๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเหมารถมาตรวจโรคที่ รพ.สระบุรี และเสียเวลาในการนั่งรอหมอมาตรวจซึ่งช้ามาก ผมสงสารผู้สูงอายุ บางคนต้องกลับถึงบ้านมืดค่ำบางวันกว่าจะตรวจเสร็จเกือบถึง 6 โมง เย็น
โดยเฉพาะที่ OPD. ผมไปตรวจโรคมาปีกว่าก็ยังไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นยังเหมือนเดิมหมอมาช้า คนไข้มาก
น่าจะมีการปรับการตรวจโรคเป็นช่วงเช้าจะได้ไม่เสียเวลานั่งรอนานเป็นวัน และเลิกเย็น หรือบริการให้เร็วกว่านี้นะครับ ฝากท่าน ผอ.ช่วยดูหน่อยครับ
คนใช้บริการจะได้สบายใจ เพราะสดวกและรวดเร็ว
เป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชมของผู้ใช้บริการ ขอบคุณครับ

นงลักษณ์ เขียนเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2548 เวลา 20:47 น.
ดิฉันพาบุตรสาวมาตรวจที่แผนกเด็ก รู้สึกประทับใจพยาบาลตัวเล็กๆ ขาวๆชื่อธัญญาภรณ์มาก พูดเพราะ ไม่ดุ อธิบายดี และยิ้มแย้ม ทั้งๆที่คนไข้เยอะมากขอชมเชยด้วยค่ะ

หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ๑๘ ถนนเทศบาล ๔ ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ 0-3631-6555, โทรสาร 0-3621-1624 ติดต่อเราคลิกที่นี่