อ่านสมุดเยี่ยมชม

ชื่อ ข้อความ
ขวัญชัย เขียนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2547 เวลา 19:49 น.
เชิญชวนไปเลือกตั้ง 1 ก.ย.2547 พรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เวลา 8.00 น - 15.00 น ผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ทุกๆท่าน ครับ
ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ของท่านที่จะเลือกคนเป็นผู้นำท้องถิ่น
พันท้าย เขียนเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2547 เวลา 22:53 น.
ผมนานๆ ครั้งได้มาที่โรงพยาบาลสระบุรี มาเยี่ยมญาติป่วย
ผมได้พบกับความเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลฯ แห่งนี้ ในทางที่ดีมากๆ กับทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส บริการต้อนรับอย่างดี มีข้อแนะนำต่างๆ อย่างเป็นกันเอง และมีโอกาสเข้ามารับประทานอาหาร ที่โรง
อาหาร อาหารอร่อย ขนมปังแซนวิสอร่อยแม่ค้าสะอาดพูดจาไพเราะ ทั้งนี้ขอปรบมือให้ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลสระบุรี ด้วยความจริงใจยิ่ง
รำไพ เขียนเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2547 เวลา 21:12 น.
ได้ไปตรวจที่ห้อง หู คอ จมูกประทับใจกับอัธยาศรัยของคุณพยาบาลและคุณหมอวิญญูจังเลย
มั่นคง เขียนเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2547 เวลา 08:39 น.
สวัสดีปีใหม่ ขอมอบความสุข ความเจริญให้กับชาวโรงพยาบาลสระบุรีทุกคน ขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีงาม สำหรับความพยายามที่จะมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อคนสระบุรี ประชาชนคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลโรคาพยาธิ ถ้าโรงพยาบาลสระบุรีได้ HA ขอบคุณแทนประชาชนคนทั่วไปด้วย
ชาว รพ.สระบุรี เขียนเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2547 เวลา 11:43 น.
Happy New Year 2004......สุขสันต์วันปีใหม่ 2547 สำหรับประชาชนคนไทยทุกท่าน...ขอให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า.....ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชม Web ของเรา....ข้อเสนอแนะของทุกท่านที่เขียนไว้มีประโยชน์กับ รพ.สระบุรีมากเพราะเรานำมาพัฒนางาน...ตลอดเวลา.....
ปลาหมอ เขียนเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2546 เวลา 18:47 น.
ดีใจจังเลยที่มีโรงเรียนแพทย์ ใกล้บ้านจะได้มีโอกาสส่งลูกเรียนไหม..หนอ
ปลาหมอ เขียนเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2546 เวลา 18:45 น.
มาใช้บริการในโรงพยาบาลบ่อยมากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้นมาตลอดเพื่อประชาชนสระบุรีจะได้มีความภูมิใจที่มีโรงพยาบาลรัฐที่มีคุณภาพ อยู่ในจังหวัด ขนาดที่บัานเคยไปโรงพยาบาลเอกชนประจำยังเปลี่ยนมาที่สระบุรีเลยครับ
007 เขียนเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2546 เวลา 09:29 น.
ตอบคุณก
โรงพยาบาลของเรา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อคุณภาพบริการ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้
เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบายของทางราชการ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารของเรามิได้นิ่งนอนใจกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ความชัดเจนก็เห็นกันอยู่ เช่น ส่งคนไปอบรม จัดการอบรมภายในค่อนข้างสม่ำเสมอ ยอมทุ่มเทงบประมาณไปเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรา เพื่อให้มีนว้ตกรรมที่ดีและเหมาะสมในการปฏิบัติการ โดยมีพื้นฐานความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเลือกสรรแล้ว ครับ ขอบคุณในข้อเสนอแนะ..แต่ขอความชัดเจนในรูปแบบและกระบวนการ เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลของเรา เราเปิดประตูรับท่านเสมอ
เขียนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546 เวลา 16:14 น.
สงสัยจึงไต่ถาม
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกระแสประชาธิปไตย รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับประชาชนเพื่อประชาชน ทำให้ รัฐบาลต้องปรับตัว มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการประชาชนใหม่ ที่เรีบกว่าการปฏิรูประบบราชการ และจากที่รัฐบาลได้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ส่งผลให้โครงสร้างส่วนราชการเปลี่ยนจาก ๑๔ กระทรวง เป็น ๒๐ กระทรวง ตามที่พวกเราได้ติดตามจากข่าวสารในสื่อ ต่างๆ ช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการทำงานของพวกเรา(บุคลากรในโรงพยาบาล)ตั้งแต่การจัดทำแผนกลยุทธ บางคนเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ พวกเราหลายคนสงสัยแต่ไม่รู้จะถามใคร ว่า อะไรคือยุทธศาสตร์ อะไรคือกลยุทธ บางคนถามว่าเราจะไปรบกับใคร บางคนบอกว่ากลยุทธเขาใช้กับทหารไม่ใช่หรือแล้วมาเกี่ยวอะไรกับข้าราชการพลเรือน แผนที่ต้องทำกันนั้นมีกี่ระดับ ที่เราทำอยู่ในระดับไหน และที่สำคัญมากคือทำอย่างไรจึงจะทำได้ถูกต้อง เพราะผู้รู้ ที่มาแนะนำวิธีทำแต่ละคนก็แนะนำไม่เหมือนกัน จนเกิดข้อสงสัยว่าแล้วใครรู้จริงกันแน่
จากการสืบค้นมาพบว่า แผนกลยุทธ(Strategic Planning) คือ เครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management: NPM) ที่มีความต้องการปรับระบบการบริหารองค์กรแนวใหม่ที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์(Resulted Based Management : RBM) ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performanced Indicators)ปรับวิธีการจัดทำระบบงบประมาณใหม่แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performanced Based Budgeting : PBB) แผนกลยุทธ มีการกำหนด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่สามารถแจงผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ และนำไปปรับแก้กฏระเบียบต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดความสะดวกขึ้น โดยมุ่งไปสู่การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ซึ่งหมายความว่าให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นตัวกำหนดเป้าประสงค์ หรือผลลัพธ์ (Outcomes)ในแผนกลยุทธ
จะเห็นได้ว่ามีศัพท์แสงใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ศัพท์แต่ละตัวย่อมมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน แล้วใครละที่จะมาสอนให้พวกเราเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน และที่ทำให้นึกขำไปกว่านั้น มีการให้เจ้าหน้าที่ด้วยกันตรวจแผนของแผนกอื่น แถมปรับแก้ด้วยภูมิรู้ ซึ่งไม่รู้จริงอย่างหน้าตาเฉย
ใคร....แก้ปัญหาให้ที

สุภาพ เขียนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546 เวลา 16:05 น.
สงสัยจึงไต่ถาม
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกระแสประชาธิปไตย รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับประชาชนเพื่อประชาชน ทำให้ รัฐบาลต้องปรับตัว มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ และปรับปรุงการให้บริการประชาชนใหม่ ที่เรีบกว่าการปฏิรูประบบราชการ และจากที่รัฐบาลได้ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ส่งผลให้โครงสร้างส่วนราชการเปลี่ยนจาก ๑๔ กระทรวง เป็น ๒๐ กระทรวง ตามที่พวกเราได้ติดตามจากข่าวสารในสื่อ ต่างๆ
ช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการทำงานของพวกเรา(บุคลากรในโรงพยาบาล)ตั้งแต่การจัดทำแผนกลยุทธ บางคนเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ พวกเราหลายคนสงสัยแต่ไม่รู้จะถามใคร ว่า อะไรคือยุทธศาสตร์ อะไรคือกลยุทธ บางคนถามว่าเราจะไปรบกับใคร บางคนบอกว่ากลยุทธเขาใช้กับทหารไม่ใช่หรือแล้วมาเกี่ยวอะไรกับข้าราชการพลเรือน แผนที่ต้องทำกันนั้นมีกี่ระดับ ที่เราทำอยู่ในระดับไหน และที่สำคัญมากคือทำอย่างไรจึงจะทำได้ถูกต้อง เพราะผู้รู้ ที่มาแนะนำวิธีทำแต่ละคนก็แนะนำไม่เหมือนกัน จนเกิดข้อสงสัยว่าแล้วใครรู้จริงกันแน่
จากการสืบค้นมาพบว่า แผนกลยุทธ(Strategic Planning) คือ เครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management: NPM) ที่มีความต้องการปรับระบบการบริหารองค์กรแนวใหม่ที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์(Resulted Based Management : RBM) ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performanced Indicators)ปรับวิธีการจัดทำระบบงบประมาณใหม่แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performanced Based Budgeting : PBB) แผนกลยุทธ มีการกำหนด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่สามารถแจงผลผลิต ผลลัพธ์การดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ และนำไปปรับแก้กฏระเบียบต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานภาครัฐให้เกิดความสะดวกขึ้น โดยมุ่งไปสู่การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ซึ่งหมายความว่าให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นตัวกำหนดเป้าประสงค์ หรือผลลัพธ์ (Outcomes)ในแผนกลยุทธ
จะเห็นได้ว่ามีศัพท์แสงใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ศัพท์แต่ละตัวย่อมมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน แล้วใครละที่จะมาสอนให้พวกเราเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน และที่ทำให้นึกขำไปกว่านั้น มีการให้เจ้าหน้าที่ด้วยกันตรวจแผนของแผนกอื่น แถมปรับแก้ด้วยภูมิรู้ ซึ่งไม่รู้จริงอย่างหน้าตาเฉย
ใคร....แก้ปัญหาให้ที

น้องๆ ชาวร.พ.มวกเหล็ก เขียนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2546 เวลา 11:57 น.
เรียน.....อาจารย์จินดา รุ่งสัมพันธ์

น้องๆ ชาว ร.พ.มวกเหล็ก ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ด้วยความเคารพ
น้องๆ ค่ะ
Yoawalak เขียนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2546 เวลา 00:13 น.
รู้สึกยินดีที่ได้เยี่ยมชมเวปไซด์ของโรงพยาบาล ขอฝากตัวไว้ล่วงหน้าในโอกาศต่อไปด้วยคะ
katkaewd@cementhai.co.th เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2546 เวลา 15:02 น.
ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาดูท่าทางเหมือนเป็นคนดี คิดว่าอาจจะเป็นพยาบาลอยู่ที่นี้ รู้จักกันในโรงพยาบาลแต่ไม่เห็นว่าใส่ชุด เลยอยากสอบถามว่าที่นี้มีพยาบาลรูปร่างเล็ก ๆ รูปฟันเหยิน และมีชื่อเรียกว่าเล็กหรือเปล่า ถ้ายังไงช่วยตอบกลับมาด้วยนะค่ะว่ามีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ไม่ตอบก็ได้ ขอบคุณค่ะ
love เขียนเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2546 เวลา 14:15 น.
ยินดีด้วย
น่าน เขียนเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2546 เวลา 12:41 น.
ยิดีด้วย

หน้าที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ๑๘ ถนนเทศบาล ๔ ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ 0-3631-6555, โทรสาร 0-3621-1624 ติดต่อเราคลิกที่นี่