หัวข้อข่าว: โปรแกรมคำนวณค่าไฟ...ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก

หัวข้อข่าว: โปรแกรมคำนวณค่าไฟ...ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก

วันที่ 17 ธ.ค. 2553

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขียนโปรแกรมให้ใช้งานง่ายๆ โดยมีช่องให้เข้าไปกรอกข้อมูล มีประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด ใช้ไฟกี่วัตต์ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นกี่นาที กี่ชั่วโมง กรอกข้อมูลครบก็ SEND ผลการคำนวนออกมาว่าเสียค่าไฟเท่าไหร่ พร้อมกับเรียงลำดับประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากลงมาหาน้อยสุด” สามารถคำนวณค่าไฟผ่านเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/eng/ee/cal/index.php

        ผู้จัดการ

หน้าแรก

สำนักงานผู้อำนวยการ || กลุ่มงานอายุรกรรม || ศัลยกรรม || กุมารเวชกรรม || ออร์โธปิดิกส์ || รังสีวิทยา || วิสัญญีวิทยา || สุขศึกษา || การพยาบาล
เภสัชกรรม || พยาธิวิทยากายวิภาค || พยาธิวิทยาคลินิก || ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ || เวชกรรมฟื้นฟู || ศูนย์ประชาสัมพันธ์ || ฝ่ายโภชนาการ๑๘ ถนนเทศบาล ๔ ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ 0-3631-6555, โทรสาร 0-3621-1624 ติดต่อเราคลิกที่นี่