dsc_5211dsc_4978dsc_4999dsc_5006dsc_5212dsc_5070dsc_5366dsc_5362

 

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน
เปิดการจัดกิจกรรม “5ส. พอเพียงและเพียงพอ”
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการทำ 5ส.ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในงาน 20 ธ.ค. 59 ผู้บริหาร คณะกรรมการและแกนนำ 5ส. ลงเยี่ยมพื้นที่
เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาในการทำ 5ส. ของแต่ละหน่วยงาน
การบรรยายให้ความรู้ 5ส.เจ้าหน้าที่ใหม่และแกนนำ
โดย คุณวรรณระวี  อัคนิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยคุณจันทรา ชลคีรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

21 ธ.ค. 59 บรรยาย”ตามรอยพ่อหลวงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย นพ. นพพร  พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

22 ธ.ค. 59 การให้ความรู้เรื่อง “แยกขยะอย่างไรให้ได้มูลค่า” โดย คุณพิน  คีรี
เทคนิคการผูกผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ โดยคุณจักรพันธ์  คัมภิรานนท์  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
การทำขนมทองม้วน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค

23 ธ.ค. 59 กิจกรรมเปิดท้ายขายของจากการรับบริจาค อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและหนังสือ
เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสระบุรี

ระหว่างวันที่ 20 -23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศิริพานิชและลานธรรม