รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ