การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (22ก.ย.60)