รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (25ต.ค.60)