รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1พ.ย.60)