เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 7 หมวด 250 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย. 60