โรงพยาบาลสระบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560”