โรงพยาบาลสระบุรีออกบูธ รับบริจาคเงิน โครงการ ก้าวคนละก้าว ณ ห้างโรบินสันสระบุรี

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2560 โรงพยาบาลสระบุรี

นำโดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์ และ นพ.ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รพ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ รพ.สระบุรี

 ออกบูธ รับบริจาคเงิน โครงการ ก้าวคนละก้าว ณ ห้างโรบินสันสระบุรี

โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารของห้างโรบินสัน และประชาชน

ที่มาเดินซื้อของที่ห้างโรบินสัน เป็นอย่างดี