ประกวดราคาซื้อด้วยวัสดุการแพทย์ห้องสวนหัวใจ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดเคลือบยาด้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) ชนิดเคลือบยา Everolimus ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องสวนหัวใจ รายการสายลวดนำสายหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีแบบยืดหยุ่น