กิจกรรมโรงพยาบาล


โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม นางรังสิมา  จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม   “ธรรมตามรอยพระราชา”

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม นางรังสิมา จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม “ธรรมตามรอยพระราชา”

โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม นางรังสิ…