อัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA ชนิดแขวนเพดาน พร้อมแผ่นภาพดิจิตอล จำนวน 1 แผ่นตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง