ประชุมวิชาการ : การประชุมวิชาการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เวลา 8.00 น. - 16.30 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม