18/8/2563ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "ผู้อำนวยการอยากพบ รุ่นที่ 3" วันที่ 18 สค.63 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องศิริพานิช เป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีทุกท่าน
20/8/2563ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "ผู้อำนวยการอยากพบ รุ่นที่ 4" วันที่ 20 สค.63 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องศิริพานิช เป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรีทุกท่าน

สนใจเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารในองค์กร Tel. 036343500 ต่อ 1480

 

 

 

 
เข้าเว็บไซต์รูปแบบเก่า