12/6/2563ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำEvidence based practice มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยครั้งที 2วันที่ 12 มิย63 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้อง 5A เป้าหมาย หน.พยาบาล,รองฯหน./หน.งาน/หน.หอผู้ป่วย
26/6/2563ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำEvidence based practice มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยครั้งที 3วันที่ 26 มิย63 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้อง 5A เป้าหมาย หน.พยาบาล,รองฯหน./หน.งาน/หน.หอผู้ป่วย

สนใจเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารในองค์กร Tel. 036343500 ต่อ 1480

 

 

 

 
เข้าเว็บไซต์รูปแบบเก่า