30/3/2563ขอเชิญประชุม เรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียนเพื่อรับมือ COVID-19 วันที่ 30มี.ค63 เวลา13.00-16.30น.ณ ห้องประชุมศิริพานิช เป้าหมายแพทย์ พยาบาล จนท.ผู้สนใจ

สนใจเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารในองค์กร Tel. 036343500 ต่อ 1480

 

 

 

 
เข้าเว็บไซต์รูปแบบเก่า