.......[โรงพยาบาลสระบุรี].......
                   
   
   
   

...........มัณฑนากรหัวใจ และหลอดเลือด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์

   
   
...........แพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
   

3.EKG work shop: Clue for STEMI diagnosis

   
   
   
   
...........กองอายุรกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
   
   
.......... นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรงทรวงอก
   

6. How to manage ACS patients in nursing Role

   
   
.......... โดย พว. วินิตย์ หลงละเลิง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกรียรติ ม.ธรรมศาสตร์
   
   
.......... โดย พว. สุกัญญา สบายสุข สถาบันโรคทรวงอก
   
   
.......... โดย พว. ทองเปลว ชมจันทร์ รพ.สิงห์บุรี
   
   
.......... โดย พว. ทิตยา ม่วงเงิน รพ.สระบุรี