ประกาศรับสมัคร ปี 2559

 • - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (22ธ.ค.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (16ธ.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (29ก.ย.59)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (31ต.ค.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (27ต.ค.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (26ต.ค.59)
  - กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) (14ต.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10ต.ค.59)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (30ก.ย.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (30ก.ย.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (26ก.ย.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สรับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (16ก.ย.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (13ก.ย.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8ก.ย.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (7ก.ย.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (2ก.ย.59)
  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (31ส.ค.59)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป์ (31ส.ค.59)
  - ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ (30ส.ค.59)
  - รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาสระบุรี (30ส.ค.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (26ส.ค.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี(24ส.ค.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเปฌนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่ง (15ส.ค.59)
  - ประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพยายาลวิชาชีพปฏิบัติการ (11ส.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป์ (10ส.ค.59)
  - รับสมัครคัคเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการเพิเศษ (8ส.ค.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ (29ก.ค.59)
  - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (15ก.ค.59)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (14ก.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (11ก.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (4ก.ค.59)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (31พ.ค.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (26พ.ค.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (25พ.ค.59)
  -รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (18พ.ค.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ (17พ.ค.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (17พ.ค.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (10พ.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26เม.ย.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (25เม.ย.59)
  - ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (21เม.ย.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้ และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (7เม.ย.59)
  - ประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรังโรงพยาบาล (7เม.ย.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(30มี.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(22มี.ค.59)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลสระบุรี (22มี.ค.59)

  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (16มี.ค.59)

  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาล (2มี.ค.59)
  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (26ก.พ.59)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (29ม.ค.59)
  - รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (29ม.ค.59)
  - รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (30ม.ค.59)
  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (19ม.ค.59)
  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง โรงพยาบาลสระบุรี(30ธ.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (29ธ.ค.58)
  - รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 (22ธ.ค.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี (9ธ.ค.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (8ธ.ค.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (2ธ.ค.58)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป (30พ.ย.58)
  - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ข่วยพยาบาล (30พ.ย.58)
  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (25พ.ย.58)
  - ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรังโรงพยาบาลสระบุรี (24พ.ย.58)
  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (18พ.ย.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (18พ.ย.58)
  - รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิสอบ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนขับรถยนต์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ (18พ.ย.58)
  - การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (12พ.ย.58)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10พ.ย.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป (10พ.ย.58)
  - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (6พ.ย.58)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (5พ.ย.58)
  - รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (4พ.ย.58)
  - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (27ต.ค.58)
  - รับสัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (26ต.ค.58)
  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (26ต.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (30ก.ย.58)

  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (28ก.ย.58)

  - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ (14ก.ย.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ (7ก.ย.)
  - ประกาศรายชื่อผมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (7ก.ย.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28ส.ค.58)
  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27ส.ค.58)
  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล

  (25ส.ค.58)
  - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (18ส.ค.58)
  - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (17ส.ค.58)
  - ประากศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง2 (11ส.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (28ก.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (20ก.ค.58)
  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล

  (13ก.ค.58)
  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล

  (2ก.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (30มิ.ย.58)
  - รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (29มิ.ย.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (22มิ.ย.58)
  - ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10มิ.ย.58)
  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)(10มิ.ย.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (29 พ.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (26พ.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (21พ.ค.58)
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 22เม.ย.58

  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

  (รายวัน) 4เม.ย.58

  - รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

  31มี.ค.58 >

  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

  (รายวัน) 11มี.ค.58

  - รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  6 ม.ค.58

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  เพื่อเป็นพนักงานราชการ 29ธ.ค.57

  - ประกาศรายชื่ออผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 17ธ.ค.57
  - รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 29 ต.ค.57

  - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

  พนักงานราชการ 31 ต.ค.57

  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อน

  ระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ 13 ส.ค.57

   

  - รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ

  ราชการ 8 ส.ค.57

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

  ลูกจ้างชั่วคราว 4 ส.ค.57

  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 27 ก.ค.57
  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/ รับโอน 15 ก.ค.57
  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 15 ก.ค.57

  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  24 มิ.ย.57

  - รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 27พ.ค.57

  - ประกาศผลสอบนักเทคนิคการแพทย์

  30 เม.ย.57

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเทคนิค

  การแพทย์ 25 เม.ย.57

  - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 มี.ค.57

  - รับสมัครนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

  24 มี.ค.57

  - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่ง

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

  10 ก.พ.57

  - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก

  ืบรรจุข้าราชการ 19 ก.พ.57

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

  10 ก.พ.57

  - ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

  31 ม.ค.57

  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  27 ม.ค.57

  - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมิน

  สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

  24 ม.ค.57

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว

  22 ม.ค.57

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  9 ม.ค.57

  - ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  3 ม.ค.57

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  พนักงานราชการทั่วไป 19 ธค 56

  - เลื่อนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ

  พนักงานราชการทั่วไป 16 ธ.ค.56

  - ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ธ.ค.56
  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย 25 พ.ย.56
  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 21 พ.ย.56
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 11 พ.ย.56

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  31 ต.ค.56

  - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 30 ต.ค.56

  - ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว 22 ต.ค.56

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวย

  การฝ่ายการแพทย์ 18 ต.ค.56

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  14 ต.ค.56

  - ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี

  จำกัด 10ต.ค.56

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10ต.ค.56

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

  ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  26ส.ค.56

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรง

  ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ

  เชียวชาญ) 8ก.ค.56

  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 28มิ.ย.56
  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 24มิ.ย.56
  -ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19มิ.ย.56
  -ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14มิ.ย.56
  -ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด 16พ.ค.56

  -ประกาศผลสอบพนักงานราชการ

  29เม.ย.56

  -ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  29 เม.ย.56

  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

  สมรรถนะ ครั้งที่1 22 เม.ย.56

  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 19 เม.ย.56
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ 9เม.ย.56
  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฉบับที่1 5เม.ย.56
  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฉบับที่2 5เม.ย.56

  - ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  21 มี.ค.56

  - ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 19 มี.ค.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 15 มี.ค.56
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15 มี.ค.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 11 มี.ค.56
  - ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 1 มี.ค.56
  - ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 15 ก.พ.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 13 ก.พ.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 1 ก.พ.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 21 ม.ค.56
  - ประกาศรับสมัครงาน 3 ม.ค.56