นพ.ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน
ประธานกรรมการจริยธรรม
นพ.ประพงษ์ วงษ์ระวีกุล
ประธานกรรมการวิจัย

 
   
ชนิดา พื้นผา
เลขาคณะกรรมการวิจัย

 
สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ
เลขาคณะกรรมการจริยธรรม

 
       
 
 
ณฤดี ทัศนะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ

 
 


ติดต่อโทร 036-316555 ต่อ 3164
E-mail : research@srbr.in.th