ขอต้อนรับเข้าสู่เครือข่ายทารกแรกเกิด
 
 
โปรดเลือกเมนูด้านขวามือ

 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิริพานิช  อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 6   โรงพยาบาลสระบุรี ชมภาพกิจกรรมวันนั้น click


กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลสระบุรี ๐๓๖ - ๓๑๖๕๕๕

วัตถุประสงค
เครือข่าย
คณะทำงานวิชาการ ฯ
ประชาสัมพันธ์
Conference
บทความทางวิชาการ
ฟอร์มส่งข้อมูล
แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วย
รายงานการประชุม
ท่านถาม เราตอบ
 ติดต่อเรา