วิธีการติดตั้ง Kerio VPN Client เพื่อเข้าดู PACS/Intranet

 ดาวน์โหลดโปรแกรม Kerio VPN Client
     Kerio VPN Client 32 บิท สำหรับ Windows XP/Windows 7 แบบ 32 บิท
  Kerio VPN Client 64 บิท สำหรับ Windows 7 แบบ 64 บิท

 Double click เพื่อรันโปรแกรม จะเห็นหน้าจอนี้ให้กดปุ่ม OK การติดตั้งจะเริ่มดำเนินการเมื่อเห็นหน้าจอนี้ ให้กดปุ่ม Nextคลิกตรง "I accept the terms in the license agreement" จนเหมือนในรูป แล้วกดปุ่ม Nextกดปุ่ม Nextกดปุ่ม Installโปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งจนเสร็จสิ้น แล้วจะเห็นหน้าจอข้างบนนี้ ให้กดปุ่ม Finish เพื่อรันโปรแกรมเมื่อโปรแกรม Kerio VPN Client ทำงานจะขึ้นหน้าจอข้างบนนี้ ให้กรอกข้อมูลตามช่องดังต่อไปนี้

Server : www.srbr.in.th
Username: <ใส่ username ที่ใช้ตอนเล่น internet ภายในรพ.>
Password: <ใส่รหัสผ่านที่ใช้ตอนเล่น internet ภายในรพ.>

ตัวอักษรในรหัสผ่านนั้น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่กับตัวเล็กจะแตกต่างกัน ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องในการรันโปรแกรมนี้ครั้งแรก จะมีหน้าจอข้างบนนี้ขึ้นมา ให้คลิก Yesถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง โปรแกรมจะย่อตัวลงมาอยู่ใน tray มุมล่างขวาของจอภาพ แสดงว่าเครื่องของท่านได้เชื่อมต่อ
กับเครือข่ายภายในรพ.เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าดู PACS หรือ intranet ได้เลย เมื่อไม่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายรพ.
ให้ right click ที่ icon โปรแกรมแล้วเลือก Exit

เปิด Internet Explorer (ต้องเป็นเวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป) แล้วพิมพ์ http://10.0.224.21 ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบ PACS หรือพิมพ์
http://10.0.255.1 ถ้าต้องการเข้าสู่ Intranet

ถ้าเป็นการเข้าสู่ระบบ PACS/Intranet ครั้งแรก ต้องกำหนดให้เวบระบบ PACS อยู่ใน Intranet Zone เสียก่อน เพื่อให้เวบ
PACS สามารถใช้งาน ActiveX ซึ่งจำเป็นต่อการแสดงภาพ X-ray ดังนี้

เปิด Internet Explorer แล้วคลิกเมนู Tools -> Internet Options จะเห็นหน้าจอนี้


ให้คลิกที่แท็ป Securityเมื่อแสดงหน้า Security แล้ว ให้คลิกที่รูป Local Intranet เลื่อนปุ่ม Security Level ให้ลงมาต่ำสุดเท่าที่จะทำได้
แล้วกดปุ่ม Sitesกดปุ่ม Advanced


ในหน้านี้ ดูที่กรอบ "Require server verification (https:) for all sites in this zone" ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ ให้คลิกเอาออก
แล้วพิมพ์ http://10.0.224.21 กดปุ่ม Add แล้วทำเช่นเดียวกับเวบ intranet หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Close, Ok, Ok จนกลับมาหน้า
จอ Internet Explorer

ครั้งต่อไป ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายรพ. ให้คลิกปุ่ม Start -> Programs -> Kerio -> VPN Client -> Kerio VPN Client
เพื่อเรียกใช้งาน Kerio VPN Client