พิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

ข้อมูลการติดต่อ

doctor

นพ.ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน

ประธานกรรมการวิจัย

doctor

สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ

เลขาคณะกรรมการจริยธรรม

doctor

ณฤดี ทัศนะ

ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการจริยธรรม