โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ
และเป็นผู้นำ ด้านบริการสุขภาพ ในภาคกลาง

ข้อมูลทั่วไป ประวัติย่อ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

อัตรากำลัง รายงานประจำป

 

 

   


ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 ตารางวา (เฉพาะส่วนให้บริการ 27 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา) อยู่บนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 1 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล 4 แยกจากถนนพหลโยธิน (ด้านหน้าโรงพยาบาล)
ทิศใต้ จดแม่น้ำป่าสัก
ทิศตะวันออก จดบ้านพักประชาชน
ทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
   
 
 
โรงพยาบาลสระบุรี 18 ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี