เดือน พฤศจิกายน ปี 2559
 • ซ่อมเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ระบบน้ำเย็นน้ำร้อน บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด
 • เตียงผู้ป่วยเฟาว์เล่อร์ 3 ไก บริษัทดูวอนไทย จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดเจาะหลอดเลือด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
 • เดือน ธันวาคม ปี 2559
 • เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาท บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด
 • ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ บริษัท โซวิค จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เมด-วัน จำกัด
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เมดิทอป จำกัด
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อวัสดุการแพทย์ บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัส อิควัปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รายการอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
 • เดือน มกราคม ปี 2560
 • ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด
 • เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
 • ประกวดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารก บริษัท บริษัท เอ็นโดเมด(1999) จำกัด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์กรองเชื้อโรค บริษัท ยู.พี.เมดิคอล วอลเตอร์ จำกัด
 • เดือน มีนาคม ปี 2560
 • ซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม บริษัท โอลิมปัส ประเทศไทย จำกัด
 • ซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ บริษัท โอลิมปัส ประเทศไทย จำกัด
 •