สอบถามผลชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาค

ทางกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรีได้เปิดให้บริการสอบถามผลชิ้นเนื้อศัลย์พยาธิผ่านทาง Internet โดยเป็นการสอบถามจากฐานข้อมูลหลักโดยตรง นั่นหมายความว่า เมื่อผลการวินิจฉัยชิ้นเนื้อออกมาแล้ว ก็จะสามารถดูได้จากเวบเพจนี้ในทันที ข้อดีของการสอบถามผลชิ้นเนื้อแบบ online:

ขั้นตอนในการขอใช้บริการ

เนื่องจากผลวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาถือเป็นความลับของผู้ป่วย ดังนั้นการเข้ามาดูผลการวินิจฉัยจึงต้องจำกัดเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผู้ที่จะเข้าใช้บริการนี้ จะต้องมีรหัสผ่านเฉพาะตัวที่ออกให้โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สระบุรการขอรหัสผ่านนี้ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

ในระบบนี้ จะมีการบันทึกว่าผู้ใดได้เข้ามาดูผลการวินิจฉัยไว้ ดังนั้น โปรดเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ อย่าเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้เป็นอันขาด


[Log in เข้าสู่ระบบ] [สำหรับผู้ดูแลระบบ] [โรงพยาบาลสระบุรี]